БългарскиEnglish

Stara Zagora

Served from Plovdiv warehouse

Work time: 08:30-17:30h.

Name of pharmacyAddressCityLocation
Pharma-Vi EOOD-Arnicast. Rose Valley 2KazanlakHere
Salifarm Ltd. Pharmacyst. General Stoletov 29Stara ZagoraHere
Higia Cha Kazanlakst. Father Paisii 33KazanlakHere
Pharmacistfc. East, bl. 76KazanlakHere
MarvyTsar Simeon the Great Street 28Stara ZagoraHere
Wanda Plusst. D. Staev 30Stara ZagoraHere
Wanda 3it is a. King Simeon Vliki 84Stara ZagoraHere
the farm 1 KazanlakGeneral Skobelev 17KazanlakHere
Danifarm Cha-Radnevost. George Dimitrov 14RadnevoHere
Pharmacies MitkovBus stationDoveHere
Victoria-KoprinkaKoprinka villageKazanlakHere
Marvy 2it is a. Partriarch Euthymius 116Stara ZagoraHere
East Cha-Kazanlakfc. East, bl. 1KazanlakHere
apostles 3st. 23th Shipchen infantry regiment 7KazanlakHere
Cha-Kazanlak marketst. Father Paisius Hilendarski 33KazanlakHere
August Chast. Augusta Traiana 16Stara ZagoraHere
Marvy 3it is a. Partriarch Euthymius 73Stara ZagoraHere
the farm 1 Pavel baniast. General Stoletov 14Pavel bania
apostles 4st. General Stoletov 2KazanlakHere
Marvy 4st. Kamchia 3Stara ZagoraHere
Dariait is a. Emperor Simeon the Great 60Stara ZagoraHere
Mitkov 2 DoveHristo Botev St 13DoveHere
the farm 1 Centerst. Father Paisius Hilendarsky 2BKazanlakHere