БългарскиEnglish

11-та есенна конференция за Фармацевти

                                                „Електронно здравеопазване и промените в нормативната база свързани с Европейското законодателство “

„Стинг“ АД за единадесети път организира  Есенна годишна конференция, защото като  социално отговорна фирма, грижата за общественото  здраве е от изключителна важност. Събитието е строго специализирано и профилирано – насочено е само към медицински специалисти – фармацевти.  Динамично променящата се обстановка изисква те да бъдат обучени и подготвени да реагират на тези предизвикателства, както и на очакваното активиране на сезонните вируси. От началото на годината, чрез маркетинговите ни инициативи,  презентираме темата за дигитализацията. В проведените онлайн семинари се акцентира върху доминиращата ѝ роля  в работата на аптеките. Естествено продължение на усилията ни, за масово внедряване и използване на новите технологии, е основната тема на събитието – „Електронно здравеопазване и промените в нормативната база свързани с Европейското законодателство“. Готови ли са българските аптеки да ги приложат на практика?  

Участниците, фармацевти от цялата страна, ще имат възможността да се запознаят с новите предложения на производителите и вносителите. Ще бъдат разгледани и дискутирани маркетинговите инструменти за успешни продажби, както и ефективните методи на консултация на пациентите.

Място на провеждане: конферентна зала, х-л Voya Resort , Св.Влас

Откриване: 29 Септември 2023 г. 17:00 часа

Закриване : 30 Септември 2023 г. 17:00 часа

https://www.stingpharma.com/wp-content/uploads/2023/08/Info-2023-VO-ARPHAM.doc

Програма на конференцията може да видите тук