БългарскиEnglish
Стинг АД

STING pharmaceutical products

СТИНГ АД е основана през 1992 г. като фирма за търговия на едро с български лекарствени продукти, с регион на дейност – град София.

Вече 30 години фирмата се развива по посока разширяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги, разширяване на номенклатурата и увеличаване обема на продажбите.

Понастоящем СТИНГ АД е един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България, с постоянен годишен прираст в продажбите. Успехът е постигнат в резултат на инвестиции в изграждането на функционални складови бази, въвеждането на съвременни методи на управление и система за контрол накачеството ISO 9001/2015. Изградена е една гъвкава и пазарно адекватна структура.

Стинг ад

Предпочитаният дистрибутор от аптеките

Компанията разполага с 5 складови бази – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Разград, позволяващи покритие в национален мащаб и отговарящи на критериите за Добра Дистрибуторска Практика и международните стандарти за оптимизиране на снабдяването с лекарствени продукти.

Натрупаният опит и личностните качества на екипа гарантират сигурен и прозрачен начин на работа – високо ценен от партньорите и клиентите на фирмата.

СТИНГ АД е предпочитаният дистрибутор от аптеките, които ни имат доверие,заради богатата номенклатура и поддържаната постоянна наличност, изгодните търговски условия,коректността към клиентите,качеството на работата и високото ниво на професионална подготовка на персонала.

Успехът на СТИНГ АД се дължи и на коректните партньорски отношения с фирмите-производители на лекарства, от които черпим опит по отношение организацията на работа и качеството на обслужване.