БългарскиEnglish

Логистика и дистрибуция

Логистиката на лекарствени продукти и стоки продаващи се  в аптека  е повече от стандартен обмен на стоки и информация. Интелигентният и устойчив аптечен бизнес се нуждае от компетентността на експерти / магистър- фармацевти  по логистика, които мислят не само дългосрочно, но и следят за правилната спедиция отговаряща на изискванията заложени в  документ ICH Q9 от 31 януари 2011 г.

(EMA/INS/GMP/79766/2011 /УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА КАЧЕСТВОТО).

 Като  компетентен специалист с богат опит по цялостно логистично обслужване , ние от Стинг АД,  залагаме на тази концепция.

Индивидуални решения за цялата верига от доставки до аптеките

От снабдяването до доставката и от индивидуалната пратка до масовата дистрибуция нашата логистика планира индивидуални решения за цялата верига от доставки до аптеките. Индивидуално разработените логистични решения  и точно организираната транспортна мрежа на територията на цялата страна осигуряват решаващата преднина в снабдяването и до най- отдалечените места. Нашите експерти планират и разработват управлението на потока от стоки и информация, с който  клиентите ни реализират потенциала на оптимизация и повишават ефективността си.  Едновременно с това   консултираме как можете да управлявате  оптимално Вашето снабдяване дори в условия на безпрецедентна пандемия. Нашата интелигентна складова логистика осигурява нагледни запаси и бърз поток на стоки. Като компетентен доставчик на услуги с добавена стойност в сферата на фармацевтичната складовата логистика и реализация ние  предлагаме пълен пакет услуги за изпълнение на поръчките, включващ безплатен транспорт до вратата на аптеката Ви. Ние се грижим за складирането заедно с администрирането на MHD /минималния срок на годност/.

Също така поемаме отговорност за  изрядните партидни номера, окомплектоването и  опаковането на поръчките (вземане и опаковане).Управляваме потока на така наречените „върнати стоки“  и изтегляне на стоки поради негодност или други причини. Участваме  в експедицията, както и в обратната логистика на  персонализирани допълнителни услуги. Поддържаме изрядна „студена верига „ на доставки. Чрез нашата складова логистика и процеси на реализация нашите клиенти  достигат нови мащаби на гъвкавост и ефикасност и  могат  изцяло да се концентрират върху  основния си  бизнес, да консултират пациентите..

Системата за управление на качеството и добра дистрибуторска практика

Системата за управление на качеството и Добрата дистрибуторска практика способстват за навременното снабдяване, за правилното съхранение и транспорт на лекарствените продукти. Работим с 448 доставчици и 3345 аптеки. Средно общият брой доставни документи е 16400, а доставките на база абсолютен брой опаковки са малко под 83 млн.

Разполагаме със собствен транспортен парк от 266 автомобила , специализиран софтуер за анализ на стоковите запаси. В шестте ни складови бази и в склада под митнически контрол осигуряваме правилно съхранение на лекарствените продукти и заделяне на доставки до аптеки на територията на цялата страна.

Имаме  лицензии за търговия на едро с лекарствени продукти, за работа с наркотични продукти, с медицински изделия и с храни, и хранителни добавки.

Притежаваме сертификат за качество – ИСО 9001:2015 и  Добра дистрибуторска практика издаден от Lloyd’s Register БЪЛГАРИЯ и сертификат за Добра производствена практика издаден от ИАЛ.