БългарскиEnglish

12-маркетингова конференция

Скъпи колеги,

Споделяме с  удоволствие, че премина успешно 12-та пролетна конференция за фармацевти. На събитието присъстваха над 680 колеги от страната и София, както и 40 изложители от фарма бизнеса.  В научната програма се включиха 15 лектора, като темите бяха актуални и свързани с основното послание на конференцията: “ Здравна система фокусирана върху здравето , не  върху болестта“. Над 250 фармацевти присъстваха в залата за презентации, като някои от тях  взеха активно участие в проведена дискусия.  Темите за състоянието на здравната ни система и ролята на фармацевтите в нея,  успяха да ги провокират.  Бяха зададени множество  въпроси. Поставен беше акцент и върху един проект създаден от СЗО през 2021 г- „Едно здраве“. Оказа се, че  в България все още няма единна комуникационна система между държавни служители, изследователи и здравни работници от всички сектори на местно, национално и  регионално ниво, които да  обследват критичните зони, касаещи  безопасността на храните и водата, храненето, контрола на зоонозите (болести, които могат да се разпространяват между животни и хора, като грип, бяс и треска от долината на Рифт), които да участват в управлението на замърсяването и борбата  с антибиотична резистентност повсеместно (появата на микроби, които са резистентни на антибиотична терапия).

Участие в дискусията взеха и гост – лекторите:  акад. Петрунов, проф. Момеков, д-р Стоева от БАБХ, инж. Бошков- пред. на фуражопроизводителите, д-р Симидчиев . Те поставиха въпроса за изготвянето на Национален план за борба с антибиотична резистентност и уточниха , че все още не са разработени в пълнота действия за единно противодействие на тези сериозни заплахи за общественото здраве.

Взе се решение да се организира по- бързо професионално общество, което да следи и изиска разписването им , а фармацевтите от аптеките да съдействат за оповестяването на превенцията по темата за „ Едно здраве“.

На събитието беше проведена и пресконференция , която оповести резултатите от направено проучване за нагласите на  гражданите, относно ролята на фармацевтите в здравната система. Стана ясно, че доверието към професията на фармацевтите е над 80% и , че над 50% търсят препоръката им. Проучването е инициирано от  Инициативен комитет на  фармацевти в България и е поръчано на  социологическа агенция Тренд.

В заключение бяха направени множество предложения за надграждане на комуникацията между всички отделни звена в лекарствоснабяването,  с оглед на подобряване на грижата за пациента , надграждане на  фармацевтична грижа, засилване на превенцията и намаляване на самолечението .