БългарскиEnglish

Важно! Електронни рецепти

Уважаеми потребители/клиенти на програмен продукт PharmaStar,

Очаквайте в най-кратки срокове да получите актуализация (ъпдейт) на програмата PharmaStar, която ще съдържа финални версии на следните модули:

1.      Модул СЕСПА – Вече има пусната инструкция на страницата на производителя ЕйЕсЕс за активирането на модул Сеспа. Вижте тук.

2.      Електронни рецепти (НЗИС) – ще получите допълнителна информация и инструкция, когато е готов. Очаквайте тук.

Напомняме ви, че съгласно промените в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обнародвани в ДВ, брой 107 от 18 декември 2020 г., „при осигурени технически и организационни условия за това от Министерството на здравеопазването и НЗОК притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти са длъжни да приведат дейността си по предписване и отпускане на съответните лекарствени продукти само с електронни предписания не по-късно от 1 май 2021 г., като дотогава се издават и обработват и рецепти на хартиен носител.“

Не се допуска лекарственият продукт да бъде предписан едновременно с електронно предписание и с рецепта на хартиен носител.

Издадените до 30 април 2021 г. рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.

3.  Промените от Наредба № 10 от 2009 г. са активни с актуализация (ъпдейт) от 29.12.2020г.

С пожелания за една здрава и спорна нова година! Екип аптечни програми