БългарскиEnglish

Първи онлайн семинар за фармацевти

Уважаеми колеги,

На 24 юни , Стинг АД организира първия онлайн семинар за фармацевти с подкрепата и партньорството на водещи личности в сектора и бранд мениджъри от производители.

Темата, която поднесохме към аудиторията : „Обединени ли сме в каузата за по-добра комуникация в здравеопазванeто ?“ е важна не само за разпознаваемостта на бизнеса ни , но и за резултатите , които постигаме като експерти и здравни специалисти. Тя беше провокирана от отзивите за дейността ни като фармацевти през последните месеци и особено по време на истеричната 11 седмица от годината. Естествено отговорът на този риторичен въпрос е „Не , не сме обединени!“

Накратко, същността на презентацията засегна смисъла от нова консолидирана и обединяваща съсловието комуникационна платформа, която да е ясно разпознаваема от съвременните „публики в мрежата“, да спечелим доверието им и в условията на постмодерните , световно развити комуникации и емержентност на пазара, така че, ПР –ът ни да е витален.

Днес, повече от всякога, са необходими експертни знания и експертна намеса за преодоляване на нарастващата динамика и сложност на възникващите кризисни и конфликтни ПР ситуации.

Участници сме в глобалната бизнес картина и съвременните бизнес комуникации, а те се променят бързо. Очертава се обществено- професионален старт на социалните комуникации, при което се утвърждава максимата: „комуникацията е социално движение на доверие и кредит“. Основен фактор за прилагането на тази философия е настъпилата пълна либерализация в структурата и функциите на бизнес връзката “маркетинг-бранд/медии- потребител“. Този преход се дължи на съблюдаваното в съвременния бизнес правило: ‚Имаш информация- имаш всичко! Нямаш информация – нямаш нищо!“

Един от изводите в семинара беше , че в съвременния бизнес взаимодействието между бизнес стратегиите , интерактивните технологии, маркетинговите комуникации и медиите е определящо за устойчивия успех на всяка фирма. Стана дума и за икономическата достатъчност като компонент на съвременните мултиплатформи в комуникационните стратегии, защото са важни стойностно балансираните интереси на фирмите , на новите равнища на ефективност на разходите в „just –in- case “ стратегията (т.е. повишени стокови запаси). Друг акцент беше прилагането на бенчмарките за маркетинг диагностика на бизнеса, осигуряващи по-висока ефективност и изграждане на потребителска лоялност. Накрая в тази презентация за по-добрата комуникация включих и крос- брандинга, защото новият елемент 4Еs в маркетинговата формула разширява възможността за партньорско ангажиране на потребителите в комуникациите.

В семинара Проф. Георги Момеков даде своята експертна оценка за справянето ни по време на кризата пречупена през призмата на комуникацията ни с потребителите. Той направи кратко резюме на събитията и констатира, че дезинформацията, грешните послания от СЗО, от „екрана“ и т.н са създали предпоставка за обърканост и тревожност в гражданите. Ангажира се с изработването на професионален гайдлайн за фармацевти, който да уеднакви професионалните послания и да подобри обществената информираност. Ние също ще съдействаме за това.

Проф. Бенишева представи много интересна и полезна информация за проведения онлайн семинар, по повод 10-та годишнина от създаването на Българската агенция за лекарствена информация. Тя показа извадки от презентациите на изтъкнатите лектори като изпълнителният директор на Европейската агенция по лекарствата (EMA) проф. Гуидо Раси. Професор Гуидо Раси е втори мандат изпълнителен директор на EMA, от 16 ноември 2015 г., а от ноември 2014 г. до средата на ноември 2015 г. изпълнява длъжността главен съветник на EMA, отговарящ за стратегията.

Бил е генерален директор на Италианската агенция по лекарствата от 2008 г. до 2011 г. и член на Управителния съвет от 2004 г. и 2008 г. През 2008 г. става редовен професор по микробиология в Римския университет „Tor Vergata“. От 2005 г. до 2008 г. е директор на научните изследвания в Института по невробиология и молекулярна медицина на Националния съвет за научни изследвания (CNR) в Рим. От 1990 до 2005 г. професор Раси работи в Института за експериментална медицина на Националния съвет за научни изследвания, Италия. Имал е преподавателски и изследователски опит в Калифорнийския университет в Бъркли през 1999г.

Подробен материал за този семинар, проведен от проф. Бенишева, може да намерите на юлските страници на списание Стинг.

Друг участник в семинара беше изпълнителният директор на АЙКЮВИЯ г-н Лука Чичов. Той направи анализ на пазара към април- май тази година . Очерта движението на най- оборотните брандове, производители и сравни резултатите с миналата година. Резюме на презентацията също ще намерите в юлското списание.

Фирмите, които се отзоваха на поканата ни за участие бяха специално подбрани с цел потвърждаване на тезата на семинара, че бенчмарките осигуряват по- висока ефективност в бизнеса.Това са : Байер със над 100 годишния „Аспирин“, ЮСБ, със „Зиртек“, Актавис , с бранд № 1 в категория настинка и грип- „Викс“ и фирма Санофи , с „Нованайт“, бранд , който през последните две години бележи забележителен ръст в продажбите.

Уважаеми колеги, ако е била интересна и полезна темата за корпоративния ПР , моля пишете, споделете на ТП или с дилър, за да мога да реагирам и да я доразвия на страниците на списанието . Материята е сложна , но много важна , защото тя движи бизнеса.

Благодаря на всички участници и пожелавам колаборативен комуникационен диалог по между ни.

С уважение : маг. фармацевт Аделина Любенова –Стинг АД