БългарскиEnglish

Лекарствена безопасност

Лекарствената безопасност е етична и регулаторна отговорност на Стинг АД. Лекарствената регулация е съвкупност от активности, които имат за цел да осигурят на обществото качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти.

Фармакологичната бдителност е система за наблюдение, с цел откриване, оценка, валидиране и предотвратяването на нежелани лекарствени ефекти.

За информация относно безопасността на лекарствата, които Стинг АД разпространява или в случай на установени нежелани лекарствени реакции моля, обърнете се към нашия отговорен магистър-фармацевт – Аделина Любенова , която е и мениджър по качеството.

За Стинг АД , като фармацевтична компания, лекарствената безопасност има голямо значение , не само поради спазването на нормативните регулации, но и за да може Стинг АД да предоставя актуална информация за безопасността на доставяните лекарствени продукти. Вашата подкрепа е от ключово значение, независимо дали сте клиент, пациент или медицински специалист. Ако сте медицински специалист и желаете да съобщите за подозирана нежелана лекарствена реакция, настъпила вследствие на употреба , можете да направите това чрез националната система за съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или чрез формата за докладване по-долу:

Форма за докладване на нежелани лекарствени реакции

Данни за лицето, даващо информация
Данни за пациента
Подозиран лекарствен продукт
Прием на други лекарства