БългарскиEnglish

# заедно сме номер едно !

На 23 март тази година се проведе за 13-ти път пролетна маркетингова конференция за фармацевти, собственици на аптеки от цялата страна.

Мотото на събитието беше : # заедно сме номер едно!

На форума присъстваха над 600 аптеки и  48 производители, които представиха специални предложения и промоции в изложението. В научната част се включиха като гост лектори топ мениджъри  от фарма индустрията, които изразиха становище по актуални теми свързани със здравната стратегия и евентуалните ефекти от въвеждането на генерично заместване .

Официален гост на конференцията беше д-р Иван Маджаров, председател на БЛС, който поздрави аптеките за професионализма и ползотворното сътрудничество  през пандемичните години и заяви, че само заедно с лекарите могат да се преодолеят редица недоразумения и проблеми в нормативната база относно лекарствоснабдяането . Той заяви, че не е необходима конфронтация между гилдиите,  защото  това ще доведе  само до намаляване на доверието на пациентите  и  влошено обществено здраве.

Аделина Любенова като домакин заяви, че общественото здраве е в ръцете на здравните специалисти и само обединените  усилията на всички участници в процеса ще подобри достъпа до качествени и ефикасни здравни и фармацевтични грижи. Тя предложи да се излъчи обща декларация до институциите и медиите, в която ясно да се дефинират актуалните  проблеми в нормативната база и  несъгласията на фармацевтите с готвените промени . Нейното предложение беше подкрепено от участниците с подписите им.

Декларацията ще бъде подкрепена от БЛС и ще бъде публикувана в социалните мрежи.