БългарскиEnglish

Новата автоматизирана складова система е факт във фармацевтичен склад СТИНГ АД, Пловдив

В седмицата на празникът на фармацевтите, на 26 юни се откри официално новата регионална складова база на дистрибуторската компания  Стинг АД в град  Пловдив.  Принцип на ръководството  е да изгражда изцяло нови съоръжения и помещения за съхранение и експедиция, както и да търси непрекъснато развитие за внедряване на процеси подобряващи логистичната услуга към аптеките. На събитието присъстваха колеги фармацевти от региона, партньори от фирмите производители и ръководителите на ИТ и строителните компании. Приветствено слово произнесе г-жа Аделина Любенова, която подчерта стремежа на компанията към високо качество на обслужването и фокуса върху  професионалната комуникация с фармацевтите в аптеките, г-н Александър Георгиев , който благодари на екипа от Пловдив и лично на г-жа Цветослава Костадинова за всеотдайната грижа и управление на процесите и  г-н Иван Здравков , който благодари на  фирмите помогнали за изграждането на автоматизираното  съоръжение. Приветствие поднесе и екипът на Тева  България и г-жа Драга Еленска от името на клиентите  фармацевти от Пловдив. Въпреки празничната еуфория всички  гости успяха да разгледат разгърнатата площ на складовата база и  да чуят презентацията за мощностите й , освен това успяха  да зададат въпроси относно капацитета,  подобрената логистика и експедиция.

Базата в Пловдив работи непрекъснато вече  година, въпреки безпрецедентната пандемия, като осигурява не само бърз достъп  на  лекарства и други стоки за населението в региона, но и електронна документална  свързаност  с аптеките, даваща възможност за по- бързо обслужване. Припомняме ,че  обслужва  6 области в централна и южна България (над 700 клиента), ежедневно  прави над 500  доставки, средно на ден  обработва около 30 000 реда, които са около 60 000.  През юни дистрибуторският център в Пловдив премина и успешна пресертификация от Lloyd’s Register България по СУК и внедреният стандарт   ISO 9001:2015.

 Стинг АД е инвестирал над  8 млн. лева  в изграждането на помещенията и   автоматизираната складова система  WMS “MOBII”. Внедрен  е софтуер, специално разработен за функциите на високоефективните логистични системи.   Чрез тази мащабна инвестиция компанията вече оперира  на територията на страната с обща складова площ от 17562,41 кв. м.  и  4532 палето-места в петте си бази.

Партньор в разработването и прилагането на концепцията за автоматизация и вземането на решения за оптимална складова логистика  е австрийската компания SSI SHAFEER.  В свят, в който доминира дигитализацията, SSI SCHAEFER  създаде и изпълни  интелигентно решение  за „модерното днес“ и „напредналото бъдеще“ на Стинг АД . Тя  предостави  на мениджмънта иновативни решения, чрез които се реализира една  гъвкава и  адаптирана към пазарните условия  автоматизирана система за набиране на заявки, проверка и  опаковане . Чрез системата WAMAS® LRM  се постигна и   управление на труда и ресурсите – максимално и прозрачно представяне на стоките  в склада. Тази система  допълва продуктовото и обслужващото портфолио на вътрешния логистичен софтуер „STORE” на компанията. Комбинацията от  трите системи оптимизира интралогистичните резултати и гарантира максимална прозрачност на информационната среда.  WAMAS® LRM анализира както отделните процеси, така и целия вътрешен материален поток със своята интелигентна система, като резултатите могат да бъдат предоставени в различни варианти за оценка.  Анализирайки различни периоди от време, става по-лесно ясно да се види кога и къде възникват пикови натоварвания или фази с ниска производителност. Чрез новия модулен дизайн за набиране на стоки се осигурява  високо качество и надеждност на процесите  при върхови натоварвания и епидемии, а с  поставянето на мобилни стелажни системи, се постигна спестяване на складово пространство до 45% и увеличен капацитет на контролирано съхранение до 90%.  Изключително предимство на новата автоматизирана системата е осигуряването на лесна поддръжка,  чрез използване на регулируеми канали за съхранение на лекарствата.

С внедряването на интегрирана автоматизирана система включваща WMS (система за управление на склад),  A-FRAME (система за автоматично заделяне на стока)  ,  Стинг АД осигурява на своите служители  по- лесен достъп и бързо намиране на стоките в складовото пространство, както и оптимизира зареждането на основни стоки в склада.

Основната цел на Стинг АД винаги е била максимално  качество на услугата и  бързината в процесите по набиране и проверка.    Чрез тази автоматизация Стинг АД  успя да оптимизира ресурси, които ще насочи към нови бъдещи проекти. Обединени от мотото „винаги мислим дългосрочно извън очевидното“ Стинг АД  ще надгради постигнатото от тази автоматизация   и ще   го прехвърли в света на сложните  материални потоци,  с  повишена ефективност  на доставките в национален мащаб.