БългарскиEnglish

BIH Pharmaceuticals – Ozodrop

Тема: Ozodrop – озонотерапия в офталмологията в контекста на окото като входна врата на вирусни и бактериални инфекции

Лектор: д-р Мартин Желязков