БългарскиEnglish

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти / Период на обществената консултация: до 12.07.2022 г.